ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន បាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ ទៅតាមទីតាំង ដែលបានរៀបចំ ដោយគណៈកម្មការ

អនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសានេះ គេបានឃើញបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន បាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជាលើកទី២ នៅតាមទីតាំងមួយចំនួន ដែលបានរៀបចំរួច ដោយគណៈកម្មការចាក់ វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ក្នុងនោះ គេបានឃើញទីតាំង មួយចំនួន មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាច្រើន បានសម្រុក ទៅចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២នេះ ហើយនៅទីតាំងខ្លះទៀត ក៏មិនមានប្រជាពលរដ្ឋ ច្រើននាក់ សម្រុកទៅចាក់ច្រើនដែរ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular