មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះបានទទួលថវិកាបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនជាង៤លានដុល្លារ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការពិនិត្យ និងព្យាបាលកុមារ៕

មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះបានទទួលថវិកាបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនជាង៤លានដុល្លារ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការពិនិត្យ និងព្យាបាលកុមារ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular