បុរស​ខ្មែរ​អ៊ីស្លាម​ម្នាក់ គិត​ខ្លី ដុត​ខ្លួនឯង ឆេះ​រហូតដល់​ស្លាប់​

បុរស​ជនជាតិខ្មែរ​អ៊ីស្លាម​ម្នាក់ បានធ្វើ​អត្ត​ឃា​ត្ត ដោយ​វី​ធី ដុត​ខ្លួន រហូតដល់​ស្លាប់ ដោយ​មិនដឹង​ពី​មូលហេតុ នៅឡើយ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular