កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​២១​ខែមេសា​សមត្ថកិច្ច​បាន​ឃាត់ខ្លួន​លោកផ្កាយពីរយោធាឈ្មោះ ស៊ុំ ពៅ ពីបទ​ដឹកជញ្ជូន​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន​២៨​នាក់​ទៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​បំពាន​នឹង​បំរាម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​៕