ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃទី​២២​ខែមេសា​នេះ​បានប្រកាសថា គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២២ ខែមេសា​បាន​រក ករណី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី​ករណី​៤៤៦​នាក់​ដែល​ករណី​ឆ្លង​ជា​សហគមន៍​ទាំងអស់​។​ក្នុង​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ទាំងនេះ​ក្នុងនោះ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចំនួន ៣៣១​នាក់​,​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ចំនួន ៨២​នាក់​,​ខេត្តកណ្តាល ចំនួន ២១​នាក់​,​ខេត្តតាកែវ​ចំនួន ០៥​នាក់​,​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ចំនួន ០២​នាក់​,​បន្ទាយមានជ័យ​ចំនួន ០១​នាក់​,​ខេត្តកំពង់ធំ​ចំនួន ០១​នាក់​និង​ខេត្តព្រៃវែង​ចំនួន ០១​នាក់​។​

​គិត​សរុប​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២​ខែមេសា​នេះ​ដែល​គឺ​ករណី​ឆ្លង​សរុប​ចំនួន ៨.១៩៣​នាក់​,​ករណី​នាំចូល​ពី​បរទេស​សរុប​ចំនួន​៥៤៥​នាក់​,​ករណី​ឆ្លង​ជា​សហគមន៍​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​សរុប​ចំនួន ៧.៦៤៨​នាក់​,​ករណី​ជាសះស្បើយ​ចំនួន ២.៩២៤​នាក់​,​ករណី​កំពុង​ព្យាបាល​ចំនួន ៥.២០៤​នាក់​និង​អ្នកស្លាប់​ចំនួន ៥៩​នាក់​។​

​សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​