អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ប្រកាសថា អង្គរ​នៅ​ញញឹម​ចាំ​ស្វាគមន៍​អ្នកទេសចរ​គ្រប់ពេលវេលា

142

អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ថ្មីៗ​នេះ​បានប្រកាសថា​ប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅ​យែ​បង្ហាញ​ស្នាមញញឹម​ជាប់​ជានិច្ច និង​រង់ចាំ​អ្នកទេសចរ​មក​ទស្សនា​គ្រប់ពេលវេលា​។