ដោយៈ​សុផល​/​ភ្នំពេញ​៖​ដោយសារ​ការ​រាតត្បាត​ជាស​កល​នៃ​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី​ប្រភេទ B117 មាន​ប្រភព​មកពី ប្រទេស​អង់គ្លេស ទើប​តែមាន​លេចចេញ​នូវ​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី​មួយ​ផ្សេងទៀត​ឈ្មោះថា B1617 មាន​ប្រភព​ចេញពី ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដែលមាន​ការឆ្លង​ខ្លាំង និង​មាន​ភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង​ប្រភេទ B117 ទៅទៀត​នោះ ក្រសួង​សុខាភិបាល​សម្រេច​ហាមឃាត់​ការធ្វើដំណើ​ចូលមក​ប្រទេស​កម្ពុជា​មួយរយ​:​រហូតដល់​មានការ​ជូនដំណឹង​ជាថ្មី ចំពោះ​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា និង​ជនជាតិ​បរទេស​ទាំងអស់ ដែល​ធ្វើដំណើរ​មកពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ឬ​ឆ្លងកាត់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ឬ​មាន​ប្រវត្តិ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា រយៈពេល បី​សប្ដាហ៍​មុន​ចូលមក​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមផ្លូវ​អាកាស ឬ​តាម​ផ្លូវគោក ដោយ​ត្រូវ​ចាប់​អនុវត្ត​ក្រោយ ៤៨​ម៉ោង បន្ទាប់ពី​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​នេះ​។​
​សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​