ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានបង្ហាញ​ផែនទី​ផ្លូវការ បញ្ជាក់​អំពី​ការបែងចែក​តំបន់​ក្រហម​, តំបន់​លឿងទុំ និង​តំបន់​លឿន​៕​