​ស្ត្រីជន​ជាតិខ្មែរ​ម្នាក់ទៀត​អាយុ​៥៥​ឆ្នាំ​នៅក្រុងព្រះសីហនុ បានស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ។ នេះ​បើ​យោងតាម​សច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣០​ខែមេសា​៕