​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បានបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ៣០៤ នាក់​ថ្មី​បន្ថែមទៀត ដែល​បាន​រកឃើញ កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩៕​