សម្ដេច​តេ​ជោ​នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​០២ ខែឧសភា​នេះ​បាន​បញ្ជាក់ថា​នឹងមិន​បន្ដ​បិទ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​ទៀត​នោះទេ​។​គឺ​នឹង​បើក​នៅ​ថ្ងៃទី​៦​ខែឧសភា​តែ​អាច​នឹង​បិទ​តំបន់​តូចៗ​មួយចំនួន​ដែលមាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់ លើ​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​តែប៉ុណ្ណោះ​៕