អ្នកគាំទ្រ​កីឡាបាល់ទាត់ មេស​ស៊ី និង ណៃ​ម៉ា ពេញចិត្ត​ចំពោះ​ចម្លើយ​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ​ហ៊ុនសែន ដែលថា នឹង​សាកល្បង​អញ្ជើញ​កីឡា​ទាំងពីរ​មក​កម្ពុជា​៕