​គណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ បន្ត​អនុវត្ត​វិធាន​ការឃាត់ មធ្យោបាយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត ក្នុង​តំបន់​ក្រហម​