អនុរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលវៀតណាម និងអ្នកជំនាញការ៣៥នាក់ បានចេញដំណើរទៅឡាវកាលពីថ្ងៃអង្គារទី៤ឧសភានេះ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រសំរាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង កូវីដ១៩របស់ប្រទេសជិតខាងជាមិត្ត។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular