​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ពុត​

​នាមសព្ទ​

​ដំណើរ​បាំង​ទោស​ខ្លួន​; ដំណើ​របិញរបុញ​, កិច្ចកល​មាយា​, ការ​ក្លែង​បង្វែង​ដំណើរ​ឲ្យ​ឃ្លាត​ចាក​សេចក្ដី​ពិត ដូច​យ៉ាង​មិន​ឈឺ​ក្លែង​ធ្វើ​ឈឺ​ជាដើម​
​មានពុត​, ដេញពុត ។​

​ប្រើ​ជា កិ​. ក៏បាន​ខ្លះ : វា​ពុត​ធ្វើជា​ឈឺ ។ ពុតត្បុត ពុត​របិញរបុញ​ច្រើនបែប​ច្រើនយ៉ាង ។ ពុតព្នាយ ពុត​ខូច​វៀចវេរ​ចចេស​របិញរបុញ​
​ពុតព្នាយ​មាន​បី មួយ​ដូច​ដំរីសា​ហាវ​ឥត​បទ អាច​ផ្សះ​ផ្សាំង​បាន កង្វេរ​កាន់​កត់ ដាល​ដេញ​គោត​គត់ ប្រាំមួយ​ហត្ថ​ហោង​…( សាស្ត្រា​ច្បាប់ រាជនេតិ ) ។ ម​. ព​. ព្នាយ ផង ។​
​ពុតព្យសន៍ ( ម​. ព​. ព្យសន៍ ) ។ សម្លាប់ពុត ក្លែង​ធ្វើ​ហាក់ដូចជា​មិនឃើញ ឬ​មិនដឹងមិនឮ​មិន​យកចិត្តទុកដាក់​ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ទុកចិត្ត​ភ្លេចខ្លួន​, ដោយ​បម្រុង​នឹង​ដោះ​គេចខ្លួន​ឲ្យ​រួច​ពី​កណ្ដាប់ដៃ​គេ ឬ​នឹង​រករឿង​រកហេតុ​គេ​
​ក្រពើ​សម្លាប់ពុត ។ ល ។​

​ពុតធ្លេ​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ប្រទាល​មួយ​ប្រភេទ មាន​ដើម​, ស្លឹក​, ផ្កា ស្រដៀង​នឹង​ចេកទេស ។ ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​សណ្ឋាន​ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​ជ្រៃ​បាយ​ហៅ ពោធិ៍ធ្លេ ក៏មាន ) ។​

​ពុតលំញង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រប់​មួយ​ប្រភេទ គឺ​ត្រប់​ដែល​អ្នកស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ត្រប់​លំញង នុះឯង​
​ត្រប់ពុតលំញង ( មើល​ក្នុង​ពាក្យ លំញង ន​. ទៀតផង ) ។​

​សម្អប់ពុត​

​កិរិយាសព្ទ​

​ប្រមើល​ពុត​គេ​ដោយ​សេចក្ដី​ស្អប់​; បង្ខូចកេរ្ដិ៍​ឈ្មោះ​គេ​, បំផ្លាញ​ប្រយោជន៍​គេ​, ជំនានីស​គេ​
​កុំ​សម្អប់ពុត​គេ ។ ន​. ដំណើរ​ប្រមើល​មើលពុត​គេ​ដោយ​សេចក្ដី​ស្អប់​; ដំណើរ​ជំនានីស​គេ : និយាយ​បង្ខូច​គ្នា​ដោយ​សម្អប់ពុត ។ សរ​. ជា សំអប់ពុត ក៏បាន ។​

​អំពុត​

និបាតសព្ទ​

​បំណាច់នឹង​, បើ​បានជា​
​អំពុត​នឹងធ្វើ គួរ​ឲ្យ​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លះទៅ​អេះ ! ។ អំពុត​អ្វី ? ឬ​អំពុត​អី ? ប្រយោជន៍​អ្វី ? ឬ​អំពល់អី ? : អំពុត​អ្វី​នឹង​គាត់ ? , អំពុត​អី​នឹង​ទៅ ? ។ ( ព​. កា​. ) : គិត​សិន​កុំ​ធ្លោយ អំពុត​នឹង​ឲ្យ ត្រូវ​ដឹង​វែង​ខ្លី ឲ្យ​ដាច់​តែម្ដង ស្រួល​ជាង​ឲ្យ​ខ្ចី ព្រោះ​គ្នា​គ្មានអ្វី នឹង​សង​វិញ​ទេ ។ ការ​ឲ្យ​មាន​បី មួយ​គឺ​ឲ្យ​ខ្ចី មួយ​ឲ្យ​ទទេ ដោយ​ចិត្ត​អាណិត មេត្តា​ឆ្ពោះ​គេ មួយ​ដោយ​រិះរេ ឲ្យ​ព្រោះ​គ្នា​សូម ។​