ភ្នំពេញៈ​សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​ចាំបាច់​មួយចំនួន​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បន្ទាប់ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​បញ្ចប់​ការបិទ​ខ្ទប់​ភូមិ​សា​ស្ត រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ខេត្តកណ្តាល ចុះ​ថ្ងៃទី​៤​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២១​ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាន​ណែនាំ​ដល់​​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត​ឱ្យ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការងារ​សំខាន់ៗ​មួយចំនួន​។​ក្នុងនោះចំណុចទី២ ,ទី៣ និងទី៤ ណែនាំដូចតទៅ៖

២- ការបិទ​ខ្ទប់​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​ស្ថិតនៅក្រោម​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន ដើម្បី​កាត់ផ្តាច់​ការឆ្លង​រាល ដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ​ទាំង​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​បិទ​ខ្ទប់ និង​ទៅ​តំបន់​ផ្សេងទៀត គណៈ​អភិបាល រាជធានី ខេត្ត ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ក្នុងការ​ដាក់ចេញ​វិធានការ​ចាំបាច់ និង​សមស្រប​នានា​ឱ្យបាន​ឆាប់រហ័ស និង​ទាន់ពេលវេលា ដោយ​ផ្អែក​តាម​កម្រិត​នៃ​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​បិទ​ខ្ទប់​នីមួយៗ​។ ការបិទ​ខ្ទប់​អាច​កំណត់​ជា “​តំបន់​ក្រហម​” សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែលមាន​កម្រិត​នៃ​ការឆ្លង​រាលដាល​ធ្ងន់ធ្ងរ​ន ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​សហគមន៍ និង​/​ឬ “​តំបន់​លឿងទុំ​” សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែលមាន​កម្រិត​នៃ​ការឆ្លង​រាលដាល មធ្យម​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​សហគមន៍ និង​/​ឬ “​តំបន់​លឿងៗ សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែលមាន​កម្រិត​នៃ​ការឆ្លង រាលដាល​ស្រាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​សហគមន៍​។ ក្នុង​គោលដៅ​គ្រប់គ្រង​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​មួយចំនួន​ដែល​ស្ថិតក្រោម​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន គណៈ​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត អាច​កំណត់​តំបន់ ណាមួយ​ដែលមាន​ការឆ្លង​កម្រិត​ស្រាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​លក្ខណៈ​ជា​”​តំបន់​លឿង​ដើម្បី​អនុវត្ត​វិធានការ​ចាំបាច់​នានា​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង​នៃ​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​នេះ ប៉ុន្តែ អាច​អនុញ្ញាតឱ្យ​មានការ​ធ្វើដំណើ​រ​ចេញ​-​ចូល​និង​ឆ្លងកាត់​តំបន់​នេះ ទៅ​តំបន់​ផ្សេង​បាន​។​

៣- ក្នុងការ​សម្រេច​ដាក់ចេញ​វិធាន​ការបិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​ណាមួយ​, គណៈ​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត ត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់​ក្នុងការ​ពង្រឹង​ការត្រួតពិនិត្យ​ការធ្វើដំណើរ​ចេញ​-​ចូល ឆ្លងកាត់​ភូមិសាស្ត្រ​បិទ​ខ្ទប់​នោះ​ជាពិសេស “​តំបន់​ក្រហម​” និង “​តំបន់​លឿងទុំ​” ដើម្បី​បង្ការ​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ទៅ​តំបន់​ផ្សេងទៀត​។​

៤- ក្នុងការ​សម្រេច​ដាក់ចេញ​វិធាន​ការបិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​ណាមួយ គណៈ​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត ត្រូវ ត្រៀម​បម្រុង​ទុកជាមុន ដោយ​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់​ធានាឱ្យមាន​ការផ្គត់ផ្គង់​ស្បៀង ចូលក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​បិទ​ខ្ទប់ និង​ការផ្តល់​ជំនួយ​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ចាំបាច់​នានា ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ និង​មាន ការលំបាក​ក្នុង​ជីវភាព​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​បិទ​ខ្ទប់ ជាពិសេស​នៅក្នុង តំបន់​ក្រហម ។ ក្នុងករណី​មាន តម្រូវការ​ចាំបាច់ និង​បន្ទាន់ គណៈ​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត អាច​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​៕