ភ្នំពេញៈខេត្តកំពង់ចាម បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីពីរនាក់ទៀត នៅស្រុកចំការលើ និងស្រុកបាធាយ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ឧសភានេះ៕

សូមអានប្រកាស