​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ អង្គការ UNICEF Cambodia បានឱ្យដឹងថា​៖ ប្រទេស​កម្ពុជា ស្ថិតក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស ចំនួន ១៧ ដំបូង ក្នុង​ពិភពលោក ដែល​ផ្ដល់​អាទិភាព ដល់​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង កូ​វីដ​១៩ ដល់​គ្រូបង្រៀន​។​