ដោយ​៖ ប​.​ជ័យ / បន្ទាយមានជ័យ​៖ មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ អោយ​ម្ចាស់​ភាស៊ី​ចំណត នៅ​ស្រុក​ថ្មពួក បញ្ឈប់​ការយក​ភាស៊ី លើ​គោយន្ត ដោយ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​មួយ និង​អោយ​បង្ហាញ​ឯកសារ​គតិយុត្តិ ទាក់ទិន​នឹង​អាជីវកម្ម លើ​ភាស៊ី​ចំណត​នោះ ។​