​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តីសម្រេច លេខ ១០០/២១ សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី​០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្តីពី​ការដាក់ចេញ វិធានការ​រដ្ឋបាល សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដោយ​បែង​ចែកជា “​តំបន់​ក្រហម​” “​តំបន់​លឿងទុំ​” និង “​តំបន់​លឿង​” សម្រាប់​រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពី​ម៉ោង​សូន្យ នា​ថ្ងៃទី​៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១​។​