ដោយ​: រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​: រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃទី​០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ការស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត​ធ្វើដំណើរ ឬ​ធ្វើ​ចរាចរណ៍​ឆ្លងកាត់ «​តំបន់​លឿងទុំ​» និង «​តំបន់​ក្រហម​» អំលុងពេល​នៃ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​បង្ការ​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕​