រ​ដ្ឌ​បាល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជ្រើស​យក​ទីតាំង​មួយកន្លែង សម្រាប់​សាងសង់​ឈាបនដ្ឋាន បូជាសព​អ្នកស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​- ១៩

នៅ​ថ្ងៃទី​៦ ឧសភា ២០២១​នេះ រ​ដ្ឌ​បាល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជ្រើស​រើសយក ទីតាំង​មួយកន្លែង សម្រាប់​សាងសង់​ឈាបនដ្ឋាន សម្រាប់​ទុក​បូជា សព​អ្នកស្លាប់ ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​- ១៩ បន្ទាប់ពី​សព​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular