ក្រសួងសុខាភិបាលៈ ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៥០ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៧៣៩ នាក់ និងមរណភាពបួន នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលៈ ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៥០ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៧៣៩ នាក់ និងមរណភាពបួន នាក់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular