គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បាន​ចុះបញ្ជី​គណបក្សនយោបាយ​និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរ ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​លើក​ទី​១ ដើម្បី​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​បូកគោ នៃ​ខេត្តកំពត នៅ​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ខេត្តកំពត នៅ​ថ្ងៃទី​៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ ដែលជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការចុះបញ្ជី​៕