នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌា លោកណារ៉េនដ្រា ម៉ូឌី កំពុងប្រឈមសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងអោយលោកចេញបបញ្ជាបិទខ្ទប់ប្រទេស ចំពេលការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចេះតែបន្តកើន ឡើងនៅពេលពួកអ្នកជំនាញមិនមានជំនឿលើប្រសិទ្ធភាពនៃការរឹតបន្តឹងដាក់ដោយរដ្ឋសាមី។ឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងថ្មី៤១៤.១៨៨នាក់បន្ថែមទៀតនៅ២៤ម៉ោងកន្លងទៅ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular