ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុនJapan Airlinesខាតបង់សរុបប្រចាំឆ្នាំសរុប២,៦ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី៧ឧសភានេះដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជាជុំវិញ ជំងឺកូវីដ១៩។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular