ខេត្តបាត់ដំបង​និង​កំពង់ស្ពឺ​ទាក់ទាញ​វិនិយោគ​មួយ​ខេត្ត​មួយ​គម្រោង

នៅថ្ងៃនេះ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​កម្ពុជា​បាន​អះអាងថា ខេត្តបាត់ដំបង​និង​កំពង់ស្ពឺ​បាន​ទាក់ទាញ​គម្រោង​វិនិយោគ​មួយ​គម្រោង​មួយ​ខេត្ត ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular