ជា​ផ្នែក​មួយ នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ប្រភេទ​ថ្មី នៅលើ​សកលលោក​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បានសម្រេច​ផ្តល់​រថយន្ត​គិលានសង្គ្រោះ​ចំនួន​៣៥​គ្រឿង​ជូន​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។ ពិធី​ប្រគល់​ទទួល​ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាលពី​ថ្ងៃទី​៧ ខែឧសភា​នៅ​ឃ្លាំង​ឱសថ កណ្តាល​នៃ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោម​វត្តមាន​របស់លោក​ស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល​និង លោក កា​រិ​ម៉ា​តា អា​ត្សឹ​ស៊ី ឧ​ប​ទូត​នៃ​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។​

May 7, 2021

ជា​ផ្នែក​មួយ នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ប្រភេទ​ថ្មី នៅលើ​សកលលោក​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បានសម្រេច​ផ្តល់​រថយន្ត​គិលានសង្គ្រោះ​ចំនួន​៣៥​គ្រឿង​ជូន​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។ ពិធី​ប្រគល់​ទទួល​ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាលពី​ថ្ងៃទី​៧ ខែឧសភា​នៅ​ឃ្លាំង​ឱសថ កណ្តាល​នៃ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោម​វត្តមាន​របស់លោក​ស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល​និង លោក កា​រិ​ម៉ា​តា អា​ត្សឹ​ស៊ី ឧ​ប​ទូត​នៃ​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​៕