ដោយ​:​ស​រិ​ទ្ធ​/​ភ្នំពេញ​: រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើ​ការណែនាំ​គ្រប់​មន្ទីរពេទ្យ​រដ្ឋ ទាំងអស់​ត្រូវ​តេស្ត​ជំងឺ កូ​វីដ​១៩ មុននឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សម្រាក​ព្យាបាល​នេះ បើតាម លិខិត របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះ​ថ្ងៃទី​៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ ដែល​ចុះហត្ថលេខា ដោយ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល​៕​/PC