ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានចេញ​សេចក្តី ប្រកាស​ព័ត៌មាន បញ្ជាក់​ពី​ការបន្ត​រកឃើញ អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩ ថ្មី ចំនួន ៥២០ នាក់ ខណៈ​អ្នកជំងឺ ៣០១ នាក់ ជាសះស្បើយ ករណីស្លាប់ កើនដល់ ១២០ នាក់ (ថ្មី ៦នាក់) ។