លោក អ៊ុន ចាន់​ដា អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បាន​ក្រើន រំលឹក​ឱ្យ ប្រជាពលរដ្ឋ ចាំបាច់​យកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ​សុខភាព ខ្លួន​យើង​ម្នាក់ៗ ដែល​ធ្វើឱ្យ​ការរស់នៅ សុខ​សប្បាយ និង​សុភមង្គល គឺ​សុខភាព សំខាន់​ណាស់ និង​ជា​រឿង​មួយ​ចម្បង​បំផុត សម្រាប់​បុគ្គល​គ្រប់រូប​។​