រដ្ឋបាល​ខេត្តតាកែវ បានចេញ​សេចក្ដីសម្រេច​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ស្ដីពី​ការផ្អាក​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន នូវ​អាជីវកម្ម ការលក់ដូរ នៅក្នុង​ផ្សា​រយាយ​ត្រប់ ភូមិ​ថ្មី ឃុំ​រវៀង ស្រុក​សំរោង ដែលជា​តំបន់​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ ១៩ បាន​ប៉ះពាល់​ដោយផ្ទាល់ និង​ដោយ​ប្រយោល ជាច្រើន​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ​។​