សោកនាដកម្ម​! អគ្គីភ័យ​ដ៏​រន្ធត់​មួយ​ផ្តាច់ជីវិត​មនុស្ស​៦​នាក់​