ខេត្តកំពង់ចាម បើក​ការបិទ​ខ្ទប់​ភូមិ ចំនួន ១០ និង​ឃុំ​ចំនួន បួន​

អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ចាម បានសម្រេច​បើក​ការបិទ​ខ្ទប់ គឺ​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ នូវ​ភូមិ​ចំនួន ១០ និង​ឃុំ​ចំនួន ៤ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ឧសភា នេះ ក្រោយពី​បាន​អនុវត្ត​វិធានការ បិទ​ខ្ទប់ រយ​:​ពេល ១៤ ថ្ងៃ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular