ព្រះករុណា​ ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជានៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភាឆ្នាំ​២០២១ នេះ​បានចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ផ្ទេរ​និង តែងតាំង​មុខតំណែង​ប្រធាន អនុប្រធាន និង​ចៅក្រម ចំនួន ៨៩​រូប​។ ​ជាមួយគ្នានេះក៏បាន​ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ត្រាស់បង្គាប់ ផ្ទេរ និង​តែងតាំង​មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញា​ចំនួន​៤៧​រូប​ផងដែរ​៕

ព្រះករុណា​ ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជានៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភាឆ្នាំ​២០២១ នេះ​បានចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ផ្ទេរ​និង តែងតាំង​មុខតំណែង​ប្រធាន អនុប្រធាន និង​ចៅក្រម ចំនួន ៨៩​រូប​។ ​ជាមួយគ្នានេះក៏បាន​ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ត្រាស់បង្គាប់ ផ្ទេរ និង​តែងតាំង​មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញា​ចំនួន​៤៧​រូប​ផងដែរ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular