រយៈពេល ១៣៣​ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែមករា ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​បានកើត​ឡើង ៩៧៤​លើក បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត​ចំនួន ៥៥៨​នាក់​និង​របួស​ចំនួន​១៤០៤​នាក់​ក្នុងនោះ​ធ្ងន់​ចំនួន​៨០២​នាក់​។​នេះ​បើ​យោងតាម​របាយការណ៍រ​បស់​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាលជាតិ ដែល​រស្មី​កម្ពុជា​ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភា៕

រយៈពេល ១៣៣​ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែមករា ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​បានកើត​ឡើង ៩៧៤​លើក បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត​ចំនួន ៥៥៨​នាក់​និង​របួស​ចំនួន​១៤០៤​នាក់​ក្នុងនោះ​ធ្ងន់​ចំនួន​៨០២​នាក់​។​នេះ​បើ​យោងតាម​របាយការណ៍រ​បស់​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាលជាតិ ដែល​រស្មី​កម្ពុជា​ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភា៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular