បន្លំ​ចូល​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អ្នកជំងឺ សឹង​រាល់​យប់ នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត អស់​ល័​ក្ខ ត្រូវ​អាវុធហត្ថ ក្របួច​ជាប់​