អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ក្រុមគ្រូពេទ្យបានដឹកសពយកទៅបូជាមិនមែនយកទៅទុកចោលដូចការចោទប្រកាន់នោះទេ

559