បញ្ចប់​ការដាក់​ពាក្យៈ មាន​បេក្ខជន ២​រូប ដែល​បានដាក់​ពាក្យ ឈរឈ្មោះ ជា​បេក្ខភាព ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប​

128

ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ ការទទួល​ពាក្យ​បេក្ខជន ឈរឈ្មោះ ជា​បេក្ខភាព ប្រធាន​គណៈ​ក​ម្មា ធិ​ការ​ជាតិ រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត រយៈពេល ៥​ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៧ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ គឺ​បានបញ្ចប់​ហើយ ដោយមាន​បេក្ខជន ចំនួន​ត្រឹមតែ ៤ រូប​តែប៉ុណ្ណោះ ដោយ​ក្នុងចំណោម បេក្ខជន​ទាំង ៤​រូប គឺមាន​បេក្ខជន តែ ២ រូប​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​បាន​បំពេញ បែបបទ យកមក​ដាក់ នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋ​សភា​។​