រដ្ឋបាលខេត្ត ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន គិតចាប់ពីម៉ោង២២ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា

144

ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន (បម្រាមគោចរ និងបម្រាមមួយចំនួនបន្ថែម) គិតចាប់ពីម៉ោង២២ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានរយៈពេល១៤ថ្ងៃ។

សូមបញ្ជាក់ថា បម្រាមគោចរ និងបម្រាមមួយចំនួនបន្ថែម គឺអនុវត្តចន្លោះពីម៉ោង ២២ ដល់ម៉ោង ៤ ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីសំរេចថ្មី១របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ខ្លឹមសារលម្អិត និងករណីលើកលែង ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖