យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសរសេរបង្ហោះនៅរាត្រីថ្ងៃទី១៤ខែ មិថុនានេះថា “គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ យើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង៣លាននាក់។ក្នុងនោះ យើងបានរកឃើញបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទី៣លាន គឺប្អូនស្រី ស៊ុ សំអឿន អាយុ៤៨ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់ នៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះខេត្តកណ្តាល”។

102

យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសរសេរបង្ហោះនៅរាត្រីថ្ងៃទី១៤ខែ មិថុនានេះថា “គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ យើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង៣លាននាក់។ក្នុងនោះ យើងបានរកឃើញបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទី៣លាន គឺប្អូនស្រី ស៊ុ សំអឿន អាយុ៤៨ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់ នៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះខេត្តកណ្តាល”។