ភ្នំ​ជម្រក​សត្វ​នៃ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង ទាក់ទាញ​ការចាប់អារម្មណ៍​ពី​យុវវ័យ ក្នុង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​

72

ភ្នំ​ជម្រក​សត្វ​គឺជា​ភ្នំ​មួយ​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សហគមន៍​អេកូ​ទេសចរណ៍​និង​មានការ​គាំទ្រ​ជំរុញ​ពី​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​។​ភ្នំ​ជម្រក​សត្វ ស្ថិតនៅ​ក្នុងភូមិ​ឆ្វាំង ឃុំ​សំអាង ស្រុក​ថា​ឡា​បរិ​វ៉ា​ត់​។​