ប្រកាស​តែងតាំង​ព្រះចៅអធិការ​វត្ត​ធម្មយុត្តិ​និកាយ​ចំនួន​៦​វត្ត​