ម៉ូតូ​បុក​ជាមួយ​រថយន្ត​នៅ​ស្រុក​ត្បូងឃ្មុំ​ស្លាប់​ពីរ​នាក់​, របួស​ម្នាក់​