រដ្ឋបាលខេត្ត​រតនគិរី​បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ករណី​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ១០៤​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១​។