​ដោយៈ​បាយ័ន​/​សៀមរាបៈ ដើម្បី​បង្ករ​ភាពងាយស្រួល និង​ចំណេញ​ពេលវេលា​ដល់​អ្នកដំណើរ​ដែ​ល​មានបំណង​ធ្វើដំណើរ​ចូល​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្តសៀមរាប រដ្ឋបាលខេត្ត ចាប់ដំណើរការ​កម្មវិធី​ចុះឈ្មោះ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ចុះឈ្មោះ​ចូល​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្តសៀមរាប ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម​៖

1. ចូលទៅក្នុង Web តាម srprovince.com/login ឬ Scan QR
2. ចុះឈ្មោះ​តាមរយៈ Facebook ឬ E-mail (Gmail)
3. បំពេញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​កំណត់ត្រា​យានយន្ត​
-​បំពេញ​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ ឈ្មោះ ភេទ អាយុ សញ្ជាតិ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​
4.​បង្កើត​កំណត់ត្រា​ឆ្លងកាត់​ខេត្ត ដោយ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​អ្នករួមដំណើរ​ជាមួយ​
-​ជ្រើស​រើសយក​ច្រកចូល ខេត្ត​ដែល​ធ្វើដំណើរ​មកពី និង​ខេត្ត​ដែល​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​
-​បំពេញ​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ ឈ្មោះ ភេទ អាយុ សញ្ជាតិ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​
-​បំពេញ ភូមិ ឃុំ ស្រុក ដែល​ធ្វើដំណើរ​មកពី
-​ជ្រើសរើស​ខេត្ត​ដែល​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់ រួច​រើស​ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត ដែល​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​
-​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង និង​បន្ត​បំពេញ អ្នករួមដំណើរ​ក្នុង​រថយន្ត​តែមួយ​រហូត​គ្រប់​ចំនួន​
-​ចុច​បញ្ចូល​អ្នកដំណើរ រួច​រក្សាទុក​
5.​ទាញយក QR និង​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ ទៅ​បង្ហាញ​មន្ត្រី​ព្រំប្រទល់​

​ជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋបាលខេត្ត សូម​ជម្រាបជូន​ថា​ជាការ​ល្អប្រសើរ ការបំពេញ​ព័ត៌មាន​នេះ ត្រូវបំពេញ​មុនពេល​មកដល់​គោលដៅ​ព្រំប្រទល់ ឬ​ប៉ុស្តិ៍​ត្រួតពិនិត្យ​។ ក្នុងករណី​មិនអាច​ចុះឈ្មោះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​នេះ​បាន បងប្អូន​អាច​ចូល​ចុះឈ្មោះ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ ដែល​នៅ​រង់ចាំ​សម្រប​សម្របសម្រួល​ចុះឈ្មោះ​ជូន​៕​