គម្រោង​កសាង​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​-​ភ្នំពេញ​ព្រះសីហនុ មាន​ប្រវែង ១៩០​គីឡូម៉ែត្រ ដែល​បាន​បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់ កាលពី​ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ដំណើរការ​សាងសង់​សម្រេចបាន ៥៥,០៥% ហើយ និង​គ្រោង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣​។