​ប៊ូ​ទិ​ក របស់​ប្រធាន​មន្ទីរ​ម្នាក់ កំពុង​បណ្តែត​ខ្លួន ក្នុង​ដែន​អប្សរា ខណ​:​ពលរដ្ឋ មិនអាច​សង់ផ្ទះ​បាន​