ព្យុះ​ទី​៥ ឈ្មោះ ចាំ​ពី (CHAMPI ) ដែល​បាន​កើតមាន នៅក្នុង​សមុទ្រ​ប៉ា ស៊ី​ហ្វិ​ក ភាគ​ឦសាន នៃ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន មានដំណើរ​ទៅរក ខាងកើត​ប្រទេស​ជប៉ុន គ្មាន​ឥទ្ធិពល​អ្វី ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​ទទួល​ឥទ្ធិពល ខ្យល់មូសុង​និរតី កម្រិត​មធ្យម ទៅ​បង្គួរ នោះឡើយ​។​