ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ផលិតកម្ម​សត្វ​នៃ​ក្រសួង កសិកម្ម​បាន​ស្ទាក់​ឃាត់​រថយន្ត​ដឹក​ជ្រូក​មួយគ្រឿង​ដែល​ដឹក​ជ្រូក​ចំនួន​១៥​ក្បាល​ព្រោះ​សង្ស័យថា​ជា​ជ្រូក​នាំ​ពី​វៀតណាម​ដោយ​ខុសច្បាប់​ក៏ប៉ុន្តែ​ពេល​ឃាត់​សួរ​នាំទៅ​ឈ្មួញ ដឹក​ជ្រូក​ថា ជ្រូក​ខ្មែរ​ទេ​។